dimecres 30

El projecte HYPATIA anima les noies a estudiar STEM

Publicat per Test BlogsFLC el 30/09/2015

Per Sonia Garcinuño Jiménez, Àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa"

Els últims estudis duts a terme revelen que els mètodes emprats per comunicar la ciència als joves, tant fora com dins dels centres educatius, no preveuen la perspectiva de gènere. A més, els adolescents europeus d'ambdós sexes amb prou feines coneixen l'oferta de carreres en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques —conegudes com STEM, per les sigles en anglès—, així com les aptituds que són rellevants per a aquestes trajectòries acadèmiques. Aquests dos factors resulten determinants en el nombre de noies que trien estudis relacionats amb les ciències. Les estadístiques mostren que hi ha una notable bretxa de gènere ja que el nombre de noies que trien carreres STEM és bastant menor.

Per aquests motius, la necessitat d'un canvi és cada vegada més urgent. A la Unió Europea dels propers anys, amb una economia del coneixement en desenvolupament i una presència creixent de les noves tecnologies, el nombre de carreres en què seran necessàries competències STEM serà més gran que mai. Amb l'entrada de la recerca i la innovació responsables (RRI) a la primera línia de l'agenda europea, les carreres STEM s'han d'orientar cada cop més cap a les necessitats de la societat.  

Per tant, una Europa competitiva només serà possible si es donen a conèixer a més noies les diverses carreres STEM, a més de crear les condicions òptimes per suscitar-ne l'interès. Per assolir aquest objectiu, hem d'analitzar de quina manera comuniquem les ciències i presentem les carreres STEM, i treballar per un disseny de les carreres més d'acord amb la igualtat de gènere. Amb aquest propòsit neix el projecte HYPATIA.

HYPATIA és un projecte finançat per la Comissió Europea en el context del programa marc Horitzó 2020. L'objectiu d'HYPATIA és posar en contacte centres educatius, museus de ciències, instituts de recerca i indústria amb experts en qüestions de gènere i amb els adolescents mateixos a fi d'elaborar un paquet de directrius, mòduls i activitats que desperti l'interès de les adolescents europees, d'entre tretze i divuit anys dins i fora del sistema educatiu, pel model STEM. Aquest projecte es desenvoluparà al llarg de tres anys (2015-2018) i les activitats que en sorgeixin s'aplicaran en catorze països de la Unió Europea i altres estats. Obra Social "la Caixa" forma part d'aquest projecte col·laboratiu el coordinador del qual és el centre de ciències NEMO d'Holanda.

El consorci HYPATIA estarà format per un conjunt de catorze nodes o hubs per tal de garantir una gran acollida, a més dels catorze països directament implicats. I els seus efectes aniran més enllà de la mateixa Europa a través de les xarxes ECSITE, Scientix i altres xarxes relacionades, com RRI Tools. Els impactes esperats proporcionaran un canvi en la manera de comunicar la ciència i un notable augment de la participació de les joves europees en el model STEM. Això portarà a afavorir la consecució dels objectius de l'Espai Europeu de Recerca: incrementar el nombre d'investigadores a Europa.

Compartir

8

Categoria:

Tema:

Post Relacionat:

NewsLetters
L'Àrtic es trenca

CosmoCaixa, on la ciència es converteix en experiència

amb la col.laboració de

Associació Catalana de Comunicació Científica