dimecres 26

Hem aconseguit grans avenços en el desenvolupament de biomaterials

Publicat per Obra Social el 26/10/2016

Post de Maria Lois, del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), CSIC-IRTA-UAB-UB

Les plantes són la base essencial de la nostra existència i han estat determinants en la generació de la nostra societat tal com la coneixem. En la història de la humanitat hi ha hagut dues grans revolucions en l'agricultura: la domesticació de les plantes al neolític, que va donar lloc a l'aparició d'una manera de viure organitzada en poblacions sedentàries, i la recent revolució industrial, que va permetre augmentar la productivitat agrícola per satisfer les necessitats d'una societat capitalista. Al segle xxi ens enfrontem a nous reptes socials que només podran ser abordats mitjançant una economia basada en el coneixement i que donarà lloc a una societat sostenible. Al centre d'aquesta nova revolució es troba la biotecnologia vegetal, basada en recerca  innovadora en plantes.

Un dels grans reptes de la societat actual, a més de garantir l'alimentació d'una població creixent, és el de fer la transició cap a una manera de viure menys dependent dels productes derivats del petroli, tant en l'àmbit de l'energia com en el dels materials. Aquesta transició és essencial per fer front al canvi climàtic i reduir la contaminació tant per emissió de gasos com per productes no biodegradables que tenen un impacte molt negatiu en el medi ambient. Aquesta innovació requereix la implicació d'experts de disciplines diverses, del sector polític i empresarial, i de la societat en el seu conjunt.

Amb aquest objectiu es van reunir al B-Debate «Plant Proteostasis. Towards a Green Based Industry» experts en recerca dels mecanismes que regulen el desenvolupament de les plantes i la seva resistència a condicions ambientals adverses, juntament amb experts en l'ús de materials vegetals com a substituts de materials d'origen fòssil. Es va destacar la importància dels mecanismes que regulen la proteòstasi, que són essencials per al desenvolupament i la supervivència de les plantes en condicions ambientals adverses o davant l'atac de patògens. Per exemple, la manipulació de l'autofàgia, el descobriment de la qual ha rebut el reconeixement del premi Nobel aquest any, determina una extensió en la vida de les plantes. El coneixement d'aquests processos suposa una oportunitat per a la millora ràpida de les característiques agronòmiques de plantes d'interès industrial sempre que vagi de la mà d'un diàleg amb la ciència aplicada i el sector productiu, com ha estat el cas en aquest B-Debate, iniciativa de Biocat i l'Obra Social "la Caixa", amb la col·laboració del Centre de Recerca en Agrigenòmica i l'acció COST Proteostasis.

En els darrers anys, s'han aconseguit grans avenços en el desenvolupament de biomaterials tant per a aplicacions d'enginyeria com en la construcció. Tot i així, queda un llarg camí per recórrer per aconseguir estendre'n l'aplicabilitat. Això no serà possible sense el desenvolupament de conreus vegetals amb característiques agronòmiques que assegurin la introducció de noves propietats en la cadena de producció. Incrementar la recerca bàsica en plantes és un dels pilars per aconseguir aquests objectius.

Més informació

B-Debate «Plant Proteostasis. Towards a Green Based Industry»

Enllaços

http://www.bdebate.org/ca/debat/plant-proteostasis-towards-green-based-industry

http://www.bdebate.org

http://www.biocat.cat/ca

https://obrasociallacaixa.org/ca/

http://www.cragenomica.es/ca

http://cost-proteostasis.eu/

http://www.bdebate.org/ca/debat/plant-proteostasis-towards-green-based-industry

Compartir

10

Categoria:

Archivo: 2016 2016 » Octubre

Post Relacionat:

NewsLetters
L'Àrtic es trenca

CosmoCaixa, on la ciència es converteix en experiència

amb la col.laboració de

Associació Catalana de Comunicació Científica