dimecres 30

Un xip permetrà detectar el càncer de manera precoç

Publicat per Editor Ciencia Ciencia el 30/07/2014

Per Montserrat Capdevila Freixas, Àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa".

Actualment, la major part dels càncers es detecten a nivell macroscòpic, una vegada que el tumor ja està format per milions de cèl·lules canceroses i la malaltia comença a avançar cap a una fase més madura. Aquesta és la situació actual, però què passaria si poguéssim diagnosticar el càncer abans que estigués en una fase tan avançada? Seria com intentar apagar un incendi a casa quan només hi ha unes poques espurnes o fer-ho amb un incendi que ha pres i s'escampa de manera imparable per diferents habitacions.

Un equip d'investigadors de diversos països, coordinat pel prof. Romain Quidant de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), va anunciar recentment el desenvolupament d'una plataforma de lab-on-a-chip, un nanodispositiu capaç de detectar marcadors de proteïnes de càncer a la sang utilitzant els últims avenços en fotònica, microfluids, nanofabricació i química de superfícies. Aquest dispositiu té la capacitat de detectar concentracions molt baixes d'aquestes proteïnes marcadores de càncer a la sang, de manera que permet el diagnòstic de la malaltia en una etapa precoç, cosa que és clau per al diagnòstic i el tractament encertat d'aquesta malaltia.

Aquest nanodispositiu mostra un gran potencial per a tractaments futurs de càncer a causa de la seva fiabilitat, sensibilitat, baix cost i fàcil portabilitat. Això permetrà millorar el diagnòstic i definir els tractaments més indicats en llocs remots amb dificultats d'accés a hospitals i clíniques mèdiques.

Com funciona el xip?

El dispositiu és extremadament compacte i allotja diversos sensors distribuïts en una xarxa de microcanals de fluids que permet dur a terme múltiples anàlisis. Al seu torn, una sèrie de nanopartícules d'or implantades a la superfície del xip i programades químicament amb un receptor d'anticòs són capaces d'atreure específicament els marcadors de proteïnes que circulen a la sang. Quan s'injecta una gota de sang al xip, la sang circula a través dels microcanals i si hi ha marcadors de càncer, en passar pels microcanals, aquests s'adhereixen a les nanopartícules, cosa que provoca una sèrie de canvis. El dispositiu, capaç de supervisar en qüestió de minuts la magnitud d'aquests canvis directament relacionats amb la concentració de marcadors a la sang del pacient, proporciona una avaluació directa del risc per al pacient de desenvolupar un càncer.

Top Ciència, ciència puntera

La tècnica desenvolupada al nanodispositiu també podria servir per detectar la presència del VIH a la sang, segons una investigació que actualment duen a terme conjuntament l'ICFO i IrsiCaixa. Precisament a la instal·lació Top Ciència, de CosmoCaixa, espai destinat al foment de vocacions científiques i a la trobada amb la investigació més actual, es pot conèixer investigació i d'altres tant de l'ICFO com d'IrsiCaixa. Gràcies a aquesta instal·lació, l'Obra Social "la Caixa" acosta els projectes científics més actuals a la ciutadania i mostra la importància que té la ciència per a la societat.

Més informació

Compartir

1

Categoria:

Tema:

Post Relacionat:

NewsLetters
L'Àrtic es trenca

CosmoCaixa, on la ciència es converteix en experiència

amb la col.laboració de

Associació Catalana de Comunicació Científica